Combo 3SP: Bảo Vệ Thị Lực, Tăng Cường Dinh Dưỡng Cho Mắt và Hệ Miễn Dịch Khoẻ Mạnh (Dành cho bé từ 6 tuổi)

Tiết kiệm 72.450₫
G.store Live WellSKU: Combo Kideyes-1
1 review

Thanh Toán: 28,500đ/ngày - Combo 3SP: DHA-250 (120 Viên) + Zinc (60 Viên) + Vitamin D-3 (30 Viên)
Price:
Sale price1.376.550 VND Regular price1.449.000 VND

Đánh giá của Khách

Based on 1 Đánh giá Đánh Giá Ngay

You may also like

Recently viewed