Branched Chain Amino Acids (BCAA) | Bổ Sung Đạm & 20 Axit Amin Giúp Phát Triển, Khôi Phục và Tái Tạo Tế Bào Cơ Hỗ Trợ Luyện Tập (240 Viên)

NOW SPORTSSKU: 0054
1 review

Thanh Toán: 240 Viên | 6,900đ/1 Viên | 4-8 Viên/Ngày Trước Bữa Ăn/Tập - Miễn Phí Vận Chuyển
Price:
Sale price1.628.000 VND

Mô tả / Description

Các axit amin chuỗi nhánh (BCAA), leucine, isoleucine và valine là các axit amin thiết yếu, và do đó không thể được tạo ra trong cơ thể. BCAA rất quan trọng cho việc tổng hợp protein cơ bắp và vì BCAA có thể được sử dụng làm nhiên liệu trong quá trình tập luyện cường độ cao, bổ sung BCAA có thể giúp bảo tồn mô cơ hiện có. * Ngoài ra, BCAA có thể hỗ trợ quá trình phục hồi bằng cách thúc đẩy quá trình sửa chữa bình thường diễn ra sau đó gắng sức. * BCAA cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì chức năng hệ thống miễn dịch thích hợp và hỗ trợ lão hóa khỏe mạnh. *

----------------------------------------------------------------

  • Essential Amino Acids
  • Leucine, Isoleucine, Valine
  • Pure Aminos

The branched-chain amino acids (BCAAs), leucine, isoleucine and valine are essential amino acids, and thus cannot be made in the body. BCAAs are critical for muscle protein synthesis, and because BCAAs can be used as fuel during intense exercise, BCAA supplementation can help to preserve existing muscle tissue.* In addition, BCAAs can support the recovery process by promoting the normal repair processes that take place after exertion.* BCAAs also play an important role in the maintenance of proper immune system function and the support of healthy aging.*

NOW® Branched-Chain Amino Acids are pharmaceutical grade.

Take 4 capsules twice daily before meals or exercise.

Supplement Facts
Serving Size: 4 Capsules
Servings Per Container: 15
Amount per Serving % Daily Value
* Daily Value not established.
L-Leucine (Free-Form) 1,600 mg *
L-Isoleucine (Free-Form) 650 mg *
L-Valine (Free-Form) 650 mg *

Other Ingredients:  Bovine Gelatin (capsule) and Stearic Acid (vegetable source). Contains milk.

Not manufactured with wheat, gluten, soy, egg, fish, shellfish or tree nut ingredients. Produced in a GMP facility that processes other ingredients containing these allergens.

NOW® Branched-Chain Amino Acids are pharmaceutical grade.

Caution: For adults only. Consult physician if pregnant/nursing, taking medication, or have a medical condition. Keep out of reach of children.

Natural color variation may occur in this product.

Đánh giá của Khách

Based on 1 Đánh giá Đánh Giá Ngay

Có thể bạn sẽ quan tâm

Đã xem gần đây