GNC, LUTEIN 40MG | DINH DƯỠNG KHOẺ CHO MẮT, Tăng cường sức khỏe điểm vàng (Hoàng Điểm) Thị lực của mắt (30 viên)

GNCSKU: 708022
No reviews

Thanh toán: 30 viên | Uống 1 viên mỗi ngày
Price:
Sale price500.000 VND

Mô tả / Description

Lutein và Zeaxanthin là các sắc tố caroten gốc tự do thường được tìm thấy cùng với các loại rau. Trong cơ thể, chúng được lắng đọng trong macula, một khu vực chuyên biệt của mắt chịu trách nhiệm cho thị lực trung tâm. Hoạt động như các bộ lọc chính của năng lượng cao màu xanh lam. ánh sáng, Lutein và Zeaxanthin giúp tăng cường sức khỏe thị giác bình thường bằng cách trung hòa các gốc tự do hình thành khi tiếp xúc với ánh sáng. 

---------------------------------------------------------------------------------

GNC Natural Brand™ Lutein 40mg: Supports Eye Health & Skin Hydration
GNC Natural Brand™ Lutein 40mg is an antioxidant that can help minimize cell damage from excessive production of harmful free radicals, which can destroy healthy cells and affect cell aging.* Lutein is an important carotenoid present in the macula or central area of the retina. It provides dietary support for eye health*. Lutein, which also helps support skin hydration, is nature's antioxidant for healthy skin.* It's found in foods such as spinach, corn, grapes, orange peppers and squash.
Lutein is an important carotenoid present in the macula or central area of the retina. It supports eye health and vision.* Known as nature's antioxidant for healthy skin, it also helps support skin hydration.*

Có thể bạn sẽ quan tâm

Đã xem gần đây